Disclaimer in English:

General Information

SafeSpace is not a replacement or substitute for professional medical, psychotherapeutic, counselling or other forms of intervention provided by professionals or other service providers.

 SafeSpace has made every effort to ensure that information on this site is reliable and accurate at the time of publishing. However, neither SafeSpace nor those involved in its development and publication, make any express or implied representations or warranties regarding the materials and services contained or referred to in this site, nor do we accept any liability for any loss or damage whatsoever which may arise in any way out of the use of any of the materials or services for errors in or omissions from the materials or services or for the accuracy of any information obtained through use of this site. SafeSpace assumes no liability for any loss or damage arising from the use of or reliance on the information on this site.

Continuity of Service

SafeSpace makes no warranty or representation, express or implied, as to continuity of service and reserves the right to suspend, terminate or otherwise alter access to some or all of the site’s services at any time.

Disclaimer bil-Malti:

Informazzjoni Ġenerali

GħallKenn bl-ebda mod ma jissossitwixxi, jieħu post, jew jintuża minkflok, il-kura jew terapija medika, psikoloġika, counselling jew xi form oħra ta’ terapija pprovduta minn professjonisti jew servizzi 

GħallKenn għamel kull sforz biex jiżgura li l-informazzjoni fuq dan is-sit tkun affidabbli u preċiża fil-ħin tal-pubblikazzjoni. Madankollu, la GħallKenn u lanqas ebda wieħed jew waħda mill-iżviluppaturi jew pubblikkaturi tagħha ma jagħmel/tagħmel xi rappreżentazzjonijiet jew garanziji espressi jew impliċiti rigward il-materjali u s-servizzi li jinsabu jew li hemm referenza għalihom f’dan is-sit, u lanqas ma jaċċettaw xi responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tinqala’ b’xi mod mill-użu ta’ kwalunkwe materjal jew servizz għal żbalji jew ommissjonijiet mill-materjali jew servizzi, jew għall-eżattezza ta’ kwalunkwe informazzjoni miksuba permezz tal-użu ta’ dan is-sit. GħallKenn ma jassumi l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu ta’ jew dipendenza fuq l-informazzjoni f’dan is-sit.

Kontinwità tas-Servizz

GħallKenn ma jagħmel l-ebda garanzija jew rappreżentazzjoni, espliċita jew impliċita, dwar il-kontinwità tas-servizz u jirriżerva d-dritt li jissospendi, itemm jew inkella jbiddel l-aċċess għal uħud jew għas-servizzi kollha tas-sit fi kwalunkwe ħi.